I en kompleks verden i opbrud og krise har vi særligt brug for et handlingsansvarligt involverende demokrati

26.09.2016
"Hvor skal de gode kræfter komme fra i en splittet verden som vores, hvor politikerne strides, befolkningen kun i begrænset omfang vil påtage sig et politisk ansvar, og hvor vi har en svag handlingskultur. Hvor vi er gode til at beskrive og analysere velfærdsudfordringerne og sætte ord på de gode smukke løsninger, men hvor vi som borgere hellere vil være os selv og gentage og følge systemets nedarvede normer, uden at engagere os aktivt og politisk i samfundets fornyelse" Læs hele lederartiklen her:
I en kompleks verden i opbrud og krise har vi særligt brug for et handlingsansvarligt involverende demokratiSidst opdateret af: Louise Svarrer 26.09.2016