Om Digital Eksamen

Digital Eksamen skal opfylde den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for digitale afleveringer på CBS, understøtte en moderne og digitaliseret tilgang til at bedømme og afholde eksamen, samt at rationalisere nogle af arbejdsgangene i forbindelse med planlægning og afholdelse af eksaminer. CBS' porteføljeledelse (PFL) godkendte ved udgangen af 2013, at CBS deltager i udviklingsprojektet på Digital Eksamen. Systemet skal digitalisere eksamensprocessen: Planlægning, overførsel af data fra STADS, opgavestilling, afholdelse, udarbejdelse og aflevering på computer, automatisk fremsendelse til bedømmere, karaktergivning og automatisk registrering i STADS.  Systemet udvikles i samarbejde med Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Systemet udvikles af leverandøren Arcanic, der tidligere har udviklet studieadministrationssystemer for bla. Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School og Roskilde Universitet. Du kan læse mere om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi HER 
(spor 7 - digitale universiteter).


Sidst opdateret af: Team Digital Exam 29.03.2017