Print

CBS har fra 1. januar revideret regler for printstrategi

CBS ændrer pr. 1. januar 2018 sin printstrategi hvad angår print af eksamensbesvarelser til bedømmerne.   Pr. 1. januar 2018 kan der ved forespørgsel fra eksaminator til eksamenssekretær leveres print af Damgård og Jensen (afløser Grafisk Rådgivning) til eksaminator (ikke censor) men kun ved eksamensformen mundtlig med projekt.   Dispensationsmulighed bortfalder. Dette kommunikeres på DE’s hjemmeside på Share og på DE’s infoside under printstrategien. Ligeledes kommunikeres direkte til alle eksamenssekretærer på CBS og der kommunikeres i forestående nyhedsbrev fra APU.   Bemærk også, at eksamensforlæg/opgave stadig kan udleveres til skriftlig sit in for SN’s regning hvis fagansvarlige føler herfor. Ønsker eksaminator print til mundtlig eksamen, skal vedkommende stadig påregner mindst to dage til levering.   Beslutningen, tiltrådt af direktion og HSU, om muligheden, træffes for at give ro omkring den mundtlige eksamen og dermed sikring af den studerendes oplevelse og retssikkerhed og for at give en god service til de eksaminatorer som måtte ønske print.   Alle eksaminatorer kan stadig selv printe af hjertets lyst og man kan således også stadig arbejde fuldt digitalt.

Sidst opdateret af: Team Digital Exam 19.01.2018