Print

Arrangementer

Afsluttende Konference
København, torsdag d. 8. Januar 2015
Invitation til konference for DanTermBank-projektet
Workshop: Revealing hidden knowledge
Copenhagen, Friday 9 January 2015
see Call for Papers - DanTermBank Workshop Revealing hidden knowledge Workshop om brugere af vidensbaser
København, 7. oktober 2013
CBS
Workshoppen omhandler emner vedrørende brugere af vidensbaserede ressourcer (terminologi, termbanker, terminologiske ontologier,elektroniske ordbøger etc.) herunder:
  • Brugerstudier
  • Brugerkarakteristik
  • Brugeradfærd
  • Brugertilpasning
  • Brugervenlighed
Workshop om eye-tracking
København, den 27. september 2013
CBS
Et delprojekt undersøgte vidensformidling på skatteområdet ved brug af eye-tracking-forsøg. Her udgjorde forsøgsdeltagerne potentielle slutbrugere med vidt forskellig ekspertise på skatteområdet (f.eks. medarbejdere fra SKAT og CBS), og andre havde kompetencer inden for begrebsafklaring (f.eks. terminologer og oversættere). Workshoppen varr bl.a. for de 40 personer, som havde deltaget i eye-tracking forsøgene, men alle var velkomne. Resultaterne af forsøgene blev præsenteret og diskuteret, men deltagerne på workshoppen kunne bidrage til en igangværende kortlægning af brugerscenarier. Deltagerne blev inddelt i fokusgrupper, som skulle diskutere og prioritere barrierer og incitamenter for at tage en national terminologi og vidensbank i brug. TKE 2012, Full day Workshop (W3): Data consistency and interoperability in terminological resources
Madrid, 22nd of June 2012
Universidad Politécnica de Madrid, Spain
Klik på dette link for at downloade slides fra workshoppen. Indlæg på workshoppen: Marc Kemps-Snijders: ISO12620 and ISOCat
Alan Melby: TBX: status and future (the future is in your hands)
Pia Lyngby Hoffmann: Data categories
Anna Elisabeth Odgaard: Data structure
Hanne Erdman Thomsen:’Taxonomicalization’ of ISOCat and TBX
Henrik Nilsson: Critical mass - critical masses? On harmonizing in a national termbank
Anne-Kathrin Schumann: EuroTermBank
Tine Lassen: Accomodating user needs by entry merging


Sidst opdateret af: Administrator User 02.02.2015