Print

Udtalelser

"I et fag som kemi, som er af stor betydning for både erhvervslivet og samfundet i det hele taget, som er et stort fag i undervisningssystemet, og hvis emner ofte behandles – og mishandles – i dagspressen, er der et stort behov for afklaring af begreber og definitioner af termer på et terminologisk professionelt grundlag og derefter forankring af det vedtagne i en autoritativ kilde, der er lettilgængelig for alle. Som kemiker kan jeg således på det varmeste støtte, at arbejdet med en national termbank gives de fornødne ressourcer." Ture Damhus, lic. scient., kemiker ved Novozymes A/S og formand for Kemisk Forenings Nomenklaturudvalg


Sidst opdateret af: Anna Elisabeth Odgaard Ingram 16.03.2015