DanTermBank-workshop om eye-tracking-forsøg

15.08.2013
Den 27. september 2013 afholdes en DanTermBank-workshop om eye-tracking-forsøg. Program: 10.00 – 10.15 Velkomst og kaffe/te 10.15 – 11.00 Brugerforsøg 11.00 – 11.30 Brugergrupper 11.30 – 12.30 Frokost 12.30 – 13.30 Arbejde i fokusgrupper 13.30 – 13.45 Kaffepause 13.45 – 14.45 Opsamling og diskussion 14.45 – 15.00 Afslutning Arrangementet vil foregå I lokale DH2Ø.091 (2. sal, østfløjen, Dalgas Have 15) (Metro st: Lindevang) Deltagelse er gratis, dog er tilmelding nødvendig til Louise Pram Nielsen (lpn.ibc@cbs.dk) Workshoppens indhold: Indsamling, strukturering og formidling af viden om faglige domæner på dansk og fremmedsprog er af vital betydning for, at Danmark kan bevare og videreudvikle sin position som førende videnssamfund. VELUX-fonden har derfor støttet DanTermBank-projektet, som har til formål at etablere grundlaget for en terminologi- og vidensbank i Danmark. Et delprojekt undersøger vidensformidling på skatteområdet ved brug af eye-tracking-forsøg. Her udgjorde forsøgsdeltagerne potentielle slutbrugere med vidt forskellig ekspertise på skatteområdet (f.eks. medarbejdere fra SKAT og CBS), og andre havde kompetencer inden for begrebsafklaring (f.eks. terminologer og oversættere). Workshoppen er bl.a. for de 40 personer, som har deltaget i eye-tracking forsøgene, men alle er velkomne. Resultaterne af forsøgene vil blive præsenteret og diskuteret, men deltagerne på workshoppen vil ligeledes kunne bidrage til en igangværende kortlægning af brugerscenarier. Desuden vil deltagerne blive inddelt i fokusgrupper, som skal diskutere og prioritere barrierer og incitamenter for at tage en national terminologi og vidensbank i brug.


Last updated by: Pia Lyngby Hoffmann, Anna Elisabeth Odgaard Ingram 03/09/2013