Print

Aftale om udstilling

For at kunne komme i betragtning som udstiller på CBS, skal udstiller have en kunstfaglig uddannelse fra velmeriteret institution, samt tidligere have udstillet på anerkendte censurerede udstillinger. Aftalens indhold: Kære XX Jeg skal hermed, på CBS Kunstforenings vegne, bekræfte vores aftale om udstilling på Copenhagen Business School. Udstillingen finder sted på adressen: XX
I perioden: XX
Opsætning af udstillingen er kl. XX og nedtagning er kl. XX. Der vil være et medlem fra bestyrelsen tilstede til at hjælpe med opsætning og nedtagning. Der gøres opmærksom på, at det kræver p-tilladelse at parkere ved CBS’ campus’. Tilladelse hentes ved henvendelse i informationsskranken i forhallen. Efter etablering af udstillingen bedes du venligst indsende følgende:
1. Nummereret værkfortegnelse til ophængning i udstillingsrummet
2. Nummereret værkfortegnelse inkl. priser (sendes til kontaktperson)
3. Billede af værk til brug på Kunstforeningens hjemmeside
4. Kunstnerprofil og CV til brug på Kunstforeningens hjemmeside
Du bedes sørge for, at værkerne inden ophængning nummereres, således at de er lette at identificere via den fremsendte værkfortegnelse. Ydermere skal billeder til Solbjerg Plads forsynes med snor til ophængning. Udstillingsrummene er forsynet med gallerilister og wire. Fotos af udstillingsrummene på Solbjerg Plads samt fotos og mål af montre i Dalgas Have findes på hjemmesiden. Kunstforeningen forpligter sig til at købe værk(er) til udlodning blandet foreningens medlemmer for min. DKK 5000. Efter udstillingens ophør bedes du fremsende faktura til din kontaktperson i Kunstforeningen med tydelig angivelse af hvad der er blevet indkøbt samt pris på det købte. Betaling finder normalt sted umiddelbart efter modtagelse af faktura. For en god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at Copenhagen Business School som statslig institution ikke kan tilbyde at forsikre kunstværkerne i udstillingsperioden, men vi tilbyder at erstatte beskadige eller bortkomne værker til den aktuelle pris som det fremgår af værkfortegnelsen inkl. priser (værkfortegnelsen skal på forhånd være godkendt af CBS inden tiltræden af denne aftale). Endeligt skal det understreges at det under ingen omstændigheder er tilladt at foretage tilpasninger af udstillingsrummet, herunder slå søm i vægge. I disse tilfælde vil kompensation til udbedring af skader blive fratrukket beløb til indkøb af kunst. Du bedes venligst tilkendegive på mail, om du kan tiltræde ovenstående.
 
Med venlig hilsen
CBS ART CLUB
Solbjerg Plads 3
DK – 2000 Frederiksberg
http://kunstforeningen.cbs.dk


Sidst opdateret af: Kia Kartvedt 14.10.2019