Print

Kontigent / Membership fee

Som medlem af CBS Art Club / Kunstforeningen betaler du 40kr. om måneden. Indkommen kontingent bliver fortrinsvis brugt på indkøb af kunstværker. De indkøbte kunstværker bliver fordelt blandt foreningens medlemmer ved lodtrækning på den årlige generalforsamling som afholdes i maj måned. For at deltage i lodtrækningen skal du have indbetalt kontingent for mindst 6 måneder. Specielt for medlemmer med ansættelse på CBS
Når du har udfyldt en indmeldelsesblanket vil CBS Lønkontor automatisk trække 40kr. om måneden fra din lønkonto.
Hvis du skal deltage i lodtrækningen skal du enten have inbetalt kontingent for 6 måneder (dvs fra og med december) eller indbetale kontingent for i alt 6 måneder. Hvis du ved indmeldelsen ønsker at betale kontingent for 6 måneder - og dermed være berettiget til lodtrækning på generalforsamlingen - kan du indsætte beløbet på nedenstående bankkonto nummer. Specielt for medlemmer uden ansættelse på CBS
CBS Art Club / Kunstforeningen modtager 40kr. i kontingent om måneden fra CBS ansatte, hvilket CBS Løn trækker direkte fra deres lønkonto. Da denne form for indbetaling ikke kan lade sig gøre for medlemmer, der ikke er ansat på CBS, bedes beløbet indsat på kunstforeningens bankkonto:
Reg.nr. 1551
Konto 2995212
Du kan selv vælge om du vil overføre 40kr. om måneden eller du vil overføre beløbet for et år ad gangen (480kr).
  • Navn
  • Periode der betales kontingent for
  • E-mail adresse
Hvis du har problemer med indbetaling er du meget velkommen til at kontakte kunstbestyrelse@cbs.dk . Da al korrespondance til kunstforeningens medlemmer foregår via en e-mail udsendelsesliste er det vigtigt at vi modtager din e-mail adresse.

Sidst opdateret af: Jesper Bjørn 08.05.2018