Claus Bohn udstiller på Solbjerg Plads

29.08.2022
Galleri Art for Future skriver følgende om Claus Bohn: Når arkitekt Claus Bohn maler er udgangspunktet hver gang åbent. Alt er i spil; format, komposition, motiv. Denne fuldstændige frihed står i kontrast til at arbejde som arkitekt, hvor en mængde udefrakommende faktorer og krav påvirker processen. Alligevel har hans malerier relation til arkitekturen.
Claus Bohn maler på træplader, der giver de endelige værker mere karakter af rumlige objekter end todimensionelle afbildninger – som arkitekturmodellen med dens fylde og tyngde. Desuden stiller træet maleriernes format og komposition fri, og de ændrer sig undervejs i tilblivelsen – bliver større eller saves ned.
Malerierne vendes og drejes og sammenstykkes som collager. Scener opstår og nedbrydes igen til den rigtige viser sig og maleriet herefter ‘blot’ skal færdiggøres. Og denne tilsyneladende, absolutte frihed og den ubegrænsede tid i atelieret ender alligevel altid i det samme motiv.
Det ender altid med et landskab.
Claus Bohn
Udover værkerne af Claus Bohn er der også to farverige værker af Karsten Svensson.


Sidst opdateret af: Kia Kartvedt 30/08/2022