Generalforsamling i Kunstforeningen tirsdag den 9. maj 2017

20.03.2017
INDKALDELSE Generalforsamling i Kunstforeningen tirsdag den 9. maj 2017,
kl. 17.00, Kilen, Ks43, Kilevej 14, 2000 Frederiksberg
Forud for Generalforsamling:
Kl. 15.15-15.45 vil der være mulighed for at se Rosenvillaen på Porcelænsgrunden. Campusdirektøren viser rundt. Der er kun plads til maks. 20 personer, og deltagelse kræver derfor forudgående tilmelding http://bit.ly/2pivKpa
kl. 16.00 - 16.45 - holder kunsthistoriker Lone Jensen et foredrag om Art Nouveau/Jugendstil i Danmark med særlig henblik på arkitekten Anton Rosen i Ks.43 på Kilen. Dagsorden:   
 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab v/kasserer Jacob Vagner Ludvigsen (udleveres til generalforsamling)
 5. Forslag til vedtægtsændring (vedlagt)
 6. Indkomne forslag (forslag skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage inden generalforsamlingen)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for 2 år)
  - Dorrit Bergqvist – formand (genopstiller)
  - Jesper Bjørn – næstformand (ikke på valg)
  - Jacob Vagner Ludvigsen - kasserer (Ikke på valg)
  - Lene Glendorf (ikke på valg)
  - Anne Lise Bendiksen (genopstiller)
 8. Valg af suppleanter (vælges for 1 år):
  - Tove Andersen (genopstiller)
  - Thomas Werner Hansen (genopstiller)
  - Troels Egholm (genopstiller ikke)
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisor suppleant
 11. Eventuelt
Lodtrækning om årets kunstkøb finder sted i forlængelse af dagsorden.
Kunstværkerne kan besigtiges i Ks43, Kilevej 14 fra kl. 16.00. 
Oversigt af kunstværker som udloddes ved generalforsamlingen, vil fremgå ca. 1 uge før generalforsamlingen på Kunstforeningens hjemmeside (http://kunstforeningen.cbs.dk).
GF2017_Referat_Beretning_Regnskab
 


Sidst opdateret af: Jesper Bjørn 31/08/2017