Generalforsamling / The annual meeting 2014

09.04.2014
Til CBS Kunstforeningens medlemmer.
Hermed indkaldes til generalforsamling i CBS Kunstforening 2014
Tirsdag den 27. maj kl. 16.30 Ks43 (Kilen)
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab samt forslag til kontingent
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter - Foreningens bestyrelse: Dorrit Bergqvist – formand (ikke på valg); Jane Meyer – næstformand (ønsker ikke at genopstille); Judith Ziegler (genopstiller); Lene Glendorf (genopstiller); Anne Lise Bendiksen – kasserer (ikke på valg); Suppleanter: Birgit D. Kirkegaard (genopstiller); Dorte B. Munck (ønsker ikke at genopstille); Jesper Bjørn (genopstiller);
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag, se vedh. dok.
7. Eventuelt
Dagsorden 2014
Lodtrækning om årets kunstkøb finder sted iforlængelse af dagsorden.Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge inden generalforsamling.
Kunstværkerne kan besigtiges i Kilen ks43 fra kl. 15.30.
Oversigt af kunstværker som udloddes ved generalforsamlingen, vil fremgå 1 uge før generalforsamlingen her på hjemmesiden.
Arrangement ved kunsthistoriker Claus M. Smidt inden generalforsamlingen begynder kl. 16.00 i Atrium.Sidst opdateret af: Jesper Bjørn 21/05/2014