INDKALDELSE - Generalforsamling i Kunstforeningen 2015

24.04.2015
Generalforsamling i Kunstforeningen tirsdag den 12. maj 2015, kl. 17.00, Ks43, i Kilen Arrangement om æstetik ved Professor Ole Thyssen inden generalforsamlingen begynder kl. 16.15 i lokalet.  Dagsorden:    
 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning (udsendes ca. 1 uge inden GF)
 3. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab samt forslag til kontingent
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  Foreningens bestyrelse:
  Dorrit Bergqvist – formand (genopstiller)
  Jesper Bjørn – næstformand (ikke på valg)
  Lene Glendorf (ikke på valg)
  Judith Ziegler (ikke på valg)
  Anne Lise Bendiksen (genopstiller)
  Suppleanter:
  Birgit D. Kierkegaard –(genopstiller) er trådt til som kasserer på grund af sygdom.
  Tove Andersen (genopstiller)
  Mia Maahr Hegelund (genopstiller)
 5. Valg af revisor
 6. Eventuelt
  Lodtrækning om årets kunstkøb finder sted i forlængelse af dagsorden. Kunstværkerne kan besigtiges i Kilen ks43 fra kl. 16.00.   Oversigt af kunstværker som udloddes ved generalforsamlingen, vil fremgå ca. 1 uge før generalforsamlingen på Kunstforeningens hjemmeside (http://sf.cbs.dk/kunstforening).


Sidst opdateret af: Jesper Bjørn 24/04/2015