Print

SHJ Analyse

Temaartikel: Indkomst, forbrug, fordeling og krisen
 • Client: Danmarks Statistik
 • Role: Sparringspartner
 • Output: Artikel i tilknytning til Statistisk Tiårsoversigt 2015
Metodenotat:Samfundsøkonomisk evaluering af regional- og socialfondsindsatsen 2014-2020
 • Client: CEBR (for Erhvervsstyrelsen)
 • Role: Sparringspartner
 • Output: Analyserapport, november 2014
Efterspørgslen efter arbejdskraft fordelt på uddannelse på tværs af lande
 • Client: DEA
 • Co-author: Rikke Nørding Christensen
 • Output: Analyserapport, april 2014
 • Offspring: Analyse, Politiken, september 2014
Analyse af spredningsveje fra offentlig finansieret forskning til samfundsøkonomi
 • Client: Uddannelsesministeriet
 • Co-author: Rikke Nørding Christensen
 • Output: Analyserapport, afsluttet november 2011
 • Offspring: Artikel, Samfundsøkonomen, 2012
De samfundsøkonomiske effekter af offentlige investeringer i forskning og udvikling
 • Client: Uddannelsesministeriet
 • Co-authors: Keld Laursen, Michael Dahl og Rikke Nørding Christensen
 • Output: Analyserapport, afsluttet september 2011.
 • Offspring: Artikel, Samfundsøkonomen, 2012
Arbejdsmarkedspensioner og valgfrihed: en samfundsøkonomisk analyse
 • Client: Pædagogernes Pensionskasse (PBU)
 • Output: Analyserapport, afsluttet februar 2011.
 • Offspring: Artikel, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 2012


Last updated by: Dominik Michael Thomas Rappe 06/03/2019