Centenary: CBS 100 years

24.03.2017
  Only in Danish: I forbindelse med CBS’ 100 års jubilæum er der udgivet en bog med titlen ”CBS gennem 100 år”. Forfatterne er Kurt Jacobsen og Anders Ravn Sørensen, begge ansatte på CBS. Bogen, der lanceres under sloganet ”Fra lille og undseelig Handelshøjskole til nutidens internationale CBS”, er en ordentlig moppedreng, som jeg efterhånden har tilbragt nogle timer i selskab med. Undervejs i læsningen fik jeg flashbacks til sommeren 1993, hvor jeg læste et andet digert værk af Kurt Jacobsen, nemlig ”Aksel Larsen – en politisk biografi”, som er forfatterens doktordisputats. Jubilæumsbogen er velskrevet og giver på mange måder en fin indføring i CBS’ historie. Alligevel er det ikke mit ærinde at give bogen ros. Tværtimod. Mit ærinde er at påpege en eklatant fejl på bogens side 386. Her hævdes, at FRIC – det meget anerkendte forskningscenter på Institut for Finansiering - var modtager af den første grundforskningsbevilling til CBS nogensinde. Dette er ikke korrekt. Den første bevilling til CBS fra Danmarks Grundforskningsfond (DG) kom i 1993. Sammen med mine kolleger Søren Bo Nielsen og Peter Birch Sørensen tog jeg i 1992 initiativ til oprettelsen af Economic Policy Research Unit (EPRU), som DG sponserede med 20 mio. kr. over en femårig periode.  Søren Bo Nielsen var centrets første centerleder (1993-98). Så her er der tale om regulær brøler. Men, bevares, man kan næppe undgå at lave fejl i så omfattende et værk. Så fuld tilgivelse for en fejl – som der sikkert er en del andre af i bogen. Nej, det som overrasker – og pikerer – mig, er, at der i en bog på over 400 sider ikke afsættes en linje til at vurdere betydningen af EPRU for forvandlingen af CBS fra grim ælling til internationalt flagskib. I løbet af halvfemserne blev der med EPRU skabt et særdeles aktivt forskningsmiljø på CBS med seminarer, konferencer, uddannelse af PhDere m.v. Og en række yngre forskere fik deres gennembrud med publikationer i førende tidsskrifter. Flere af disse forskere er senere blevet professorer på CBS, KU og udenlandske topuniversiteter. Derudover skabtes med dette center en makroøkonomisk simulationsmodel ("EPRU-modellen"), som senere blev til den i dag hyppigt anvendte DREAM-model. Så betydningen af dette initiativ for den praktiske økonomiske politik i Danmark skal bestemt ikke undervurderes. Når jeg nu er ude med riven, tillad mig så også at kritisere, at heller ikke Centre for Economic and Business Research (CEBR) nævnes i værket. Også med dette initiativ, som kom til CBS i 2004, blev der over en 10-årig periode skabt væsentlige resultater i form af toppublikationer, PhDere, professorer, mmm. Min konklusion er, at jeg undrer mig over, at forfatterne har valgt helt at ignorere betydningen af disse initiativer for den forskningsmæssige udvikling på CBS. Tænk, hvis forfatterne havde søgt sparring med forskningsmiljøerne på CBS, inden de lod de mange sider gå i trykken. Derved havde det været muligt ikke blot at forhindre fejl, men bogen kunne også være blevet beriget med andre vinkler.   Nu er der i stedet kommet et resultat ud af det, som kun lige sniger sig over beståelsesgrænsen...  


Last updated by: Svend Erik Hougaard Jensen 13/04/2017